Účtovníctvo pre každú firmu

Cena

Cenu tvoríme na základe osobného, mailového prípadne telefonického kontaktu s klientom. Tvorba ceny je závislá na obtiažnosti účtovníctva, platca-prípadne neplatca DPH, počte účtovných položiek a vzájomnej dohode s klientom.

Cenu je možné dohodnúť paušálne (mesačne, kvartálne – podľa počtu účtovných položiek) alebo priama tvorba ceny na základe zaúčtovaných účtovných položiek v peňažnom prípadne účtovnom denníku.

Vyhotovenie daňových priznaní, účtovnej závierky, iných účtovných a administratívnych služieb, ktoré si klient vyberie, sú osobitnými položkami tvorby ceny.

Cenník je neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy o vedení účtovníctva , ktorú uzatvoríme s klientom. Preto je cena závislá na vzájomnej konzultácii a dohode. Preto neváhajte a kontaktujte  nás.

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu!

Kontakt

VEXTA ofis s.r.o.

lenkavagaska@gmail.com

Dubinné 48
086 12 Kurima

prevádzka:
Hurbanova 31/A
085 01 Bardejov

Lenka Vagaská
0903 411 002 (Slovak Telekom)

Marek Vagaský
0917 723 351 (O2)

VEXTA ofis s.r.o. © 2014 Všetky práva vyhradené.

© 2014 4B Software, s.r.o.