Účtovníctvo pre každú firmu

Dane

Ponúkame okrem iného tieto služby:

  • spracovanie, zostavenie a podanie daňových priznaní právnických aj fyzických osôb
  • riešenie daňových problémov vrátane vypracovania odborných stanovísk
  • zatriedenie majetku do odpisových skupín vrátane stanovenia obstarávacích cien jednotlivých častí majetku
  • detailné analýzy daňových rizík
  • riešenie daňovej optimalizácie
  • …a mnohé ďalšie služby

Kontakt

VEXTA ofis s.r.o.

lenkavagaska@gmail.com

Dubinné 48
086 12 Kurima

prevádzka:
Hurbanova 31/A
085 01 Bardejov

Lenka Vagaská
0903 411 002 (Slovak Telekom)

Marek Vagaský
0917 723 351 (O2)

VEXTA ofis s.r.o. © 2014 Všetky práva vyhradené.

© 2014 4B Software, s.r.o.