Účtovníctvo pre každú firmu

Mzdy a personalistika

 • Založenie a vedenie zložky zamestnanca (trvalý pracovný pomer, dohoda, štatutár)
 • Vystavenie a podanie prihlášky/odhlášky zamestnanca do príslušných inštitúcií
 • Výpočet  a zaúčtovanie miezd
 • Vystavenie a podanie výkazov do príslušných inštitúcií
 • Vystavenie mzdových sumarizácií a platobných príkazov
 • Vystavenie a podanie prehľadov do príslušných inštitúcií
 • Vedenie mzdových listov zamestnancov
 • Vystavenie a podanie potvrdení pre inštitúcie sociálneho zabezpečenia, daňový úrad
 • Vystavenie dokladov pri ukončení pracovného pomeru (zápočtový list, potvrdenie o príjme)
 • Vystavenie a podanie evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia
 • Vystavenie potvrdení pre zamestnancov
 • Vykonanie ročného zúčtovania daní zamestnancov

Po dohode s klientom navyše poskytujeme:

 • Vypracovanie a podanie štatistických výkazov
 • Vyúčtovanie dotácií
 • Iné administratívne služby spojené s personálnou a mzdovou agendou

Kontakt

VEXTA ofis s.r.o.

lenkavagaska@gmail.com

Dubinné 48
086 12 Kurima

prevádzka:
Hurbanova 31/A
085 01 Bardejov

Lenka Vagaská
0903 411 002 (Slovak Telekom)

Marek Vagaský
0917 723 351 (O2)

VEXTA ofis s.r.o. © 2014 Všetky práva vyhradené.

© 2014 4B Software, s.r.o.